WORLD MALARIA DAY (WERELD MALARIA DAG)

Bijgewerkt: 25-04-2022 , Corporate Communications

WORLD MALARIA DAY  (Wereld Malaria Dag) wordt elk jaar op 25 april gehouden om mensen wereldwijd bewust te maken van de schokkende gevolgen van malaria en de strijd om de levensbedreigende ziekte te beheersen en uiteindelijk uit te roeien.

Het thema van Wereld Malaria Dag 2022 is “Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives.” (Innovatie benutten om de last van malaria te verminderen en levens te redden”.)

Malaria is een ziekte die wordt veroorzaakt door een infectie: het binnendringen in het lichaam  van een organisme, de Plasmodium parasiet. Deze kunnen het lichaam binnenkomen tijdens een muggenbeet. De symptomen van malaria zijn koorts, hoofdpijn, koude rillingen en spierpijn. Malaria is een ondraaglijke ziekte en zeker voor kinderen. Wanneer kinderen besmet raken door Malaria - Plasmodium Falciparum, zullen onbehandelde kinderen binnen 48 uur sterven.

Wereld Malaria Dag is ontstaan in opvolging van  'Africa Malaria Day'. Dit is de Afrikaanse herinneringsdag over het besef dat de killer-ziekte veel te weinig aandacht krijgt in de wereld. Deze belangrijke dag werd in het leven geroepen om de vooruitgang en malaria-steun kracht bij te zetten, om deze ziekte te beheersen en vooral te verminderen.

In extreem arme en onherbergzame gebieden, waar de nationale gezondheidszorg volledig is ingestort heerst een schrijnend tekort aan medicatie, diagnosetests en muskietennetten.

Het is uiteraard goed om de vooruitgang en de wereldwijde daling van 40%  in de schijnwerpers te zetten op World Malaria Day, maar de focus op malaria mag niet vervagen. 

Op 6,7 en 8 april 2022 is er in Suriname een symposium gehouden over malariapreventie in de Ballroom van Torarica. Aan dit symposium hebben deelnemers uit Suriname en de rest van de wereld deelgenomen.

Dr. Hélène Hiwat, coördinator van het Malaria Programma vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, zegt dat het doel van dit symposium is om meer aandacht te besteden aan innovatieve benaderingen van de malariapreventie. De bestrijding van deze ziekte, die door de malariamuskiet wordt overgebracht, is in mobiele en moeilijk bereikbare populaties een uitdaging.

In de periode 2005 tot en met 2018 is malaria in Suriname bijna tot algehele eliminatie teruggebracht. In 2019 en 2020 was er jammer genoeg een herintroductie van deze infectieziekte in 2 dorpsgemeenschappen. Dr. Hélène Hiwat merkte verder op dat er gelukkig vanaf augustus 2020 geen overdracht van malaria is waargenomen. Nu kan worden gezegd dat Suriname malariavrij is. Dit is voor het eerst voorgekomen in de geschiedenis van Suriname.

Toch blijft Suriname alert!

Bronvermelding

- Drive Against Malaria: Wereld Malaria Dag

- Drs. Hélène Hiwat (coördinator van het Malaria Programma vanuit het Ministerie van Volksgezondheid}