WERELD HYPERTENSIE DAG 2020

Bijgewerkt: 18-05-2020 , Sharon Witasetra

Ken jouw bloeddrukwaarden!

Wist u dat het niveau van bloeddrukwaarden een bepalende factor is voor het risico op hart- en vaatziekten? Een aanhoudende bloeddruk die hoger is dan 140/90 mmHg schaadt de bloedvaten, het hart en overige organen. Redenen genoeg om alarm te slaan! Hierin schuilt het grootste gevaar; het lichaam maakt de ziekteverschijnselen als gevolg van hoge bloeddruk of hypertensie niet direct zichtbaar. De symptomen komen pas in een later stadium tot uiting in de vorm van hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, vermoeidheid, wazig zien, oorsuizingen en hartkloppingen. Naar schatting hebben 1.13 miljard mensen in de wereld te kampen met hypertensie. In Suriname behoort hypertensie al jaren tot de belangrijkste doodsoorzaken. Een hoge bloeddruk, overgewicht, te weinig beweging, diabetes, een te hoog cholesterolgehalte en roken zijn de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Voorkom dat u deel uitmaakt van deze groep. Neem verantwoordelijkheid over uw gezondheid en laat uw bloeddrukwaarden regelmatig meten!

Bloeddruk

Door een combinatie van samentrekkende en ontspannende bewegingen pompt het hart bloed door het lichaam met een bepaalde kracht en oefent hiermee druk uit op de bloedvaten. Bij een bloeddrukmeting wordt deze druk aangeduid met millimeter kwik (mmHg). Een bloeddrukmeter meet de bovendruk en onderdruk, waarvan de hoogste waarde de bovendruk is en de laagste waarde de onderdruk. Bovendruk is de druk die ontstaat wanneer het hart samentrekt en het bloed krachtig perst in de slagaders. Onderdruk is de druk in de vaten wanneer het hart zich ontspant. Hoe krachtiger het hart pompt hoe hoger de bloeddruk.

Normale waarde

Een bloedruk onder 140/90 mmHg is normaal, maar let erop dat deze niet te laag wordt. Een lage bloeddruk werkt negatief op het lichaam met klachten zoals duizeligheid, licht in het hoofd en flauwvallen. Voor een gezond persoon ligt de normale waarde van de bovendruk tussen de 100 en 140 mmHg en de onderdruk tussen de 60 en 90 mmHg. Maar de norm voor een lage bloeddruk is niet voor iedereen hetzelfde. Bij een bovendruk van 120 mmHg ervaart de ene persoon klachten terwijl de andere niets opmerkt. Voor het gemak is de norm vastgesteld op 140/90 mmHg.

Goed om te weten! Als u medicijnen gebruikt voor uw bloeddruk, bepaalt de arts wat voor u de juiste bloeddrukwaarde is.