Duplicaat aanvragen

Bent u uw SZF-kaart kwijt of is deze gestolen? Bij het hoofdkantoor aan de Frederik Derbystraat en de overige SZF-kantoren kunt u een duplicaat aanvragen.

  • ID-kaart van de hoofdverzekerde
  • De ID-kaart van elke medeverzekerde die 16 jaar of ouder is en
  • Het familieboek

  • Duplicaat SZF-kaart zonder Proces-Verbaal (PV) SRD 30,- per kaart 
  • Duplicaat SZF-kaart met Proces-Verbaal (PV) SRD 15,- per kaart 
  • Duplicaat SZF-kaart vanwege brand met Proces-Verbaal geen betaling