GOED LEVEN MET NIERZIEKTE

Bijgewerkt: 17-03-2021 , afdeling Corporate Communications

Onze nieren zijn geweldige organen! Zo geweldig dat de Wereldgezondheidsorganisatie elk jaar hiervoor aandacht vraagt en dan wel op 11 maart. Nieren verwijderen afvalstoffen uit het lichaam, ze zorgen voor de juiste hoeveelheid water en zouten in het lichaam, ze helpen de bloeddruk goed te houden, ze dragen bij aan sterke botten, ze zorgen dat het lichaam rode bloedcellen maakt en dat ons bloed de juiste zuurgraad heeft. Het is dus vanzelfsprekend dat wanneer de nieren niet goed werken, ons lichaam ziek wordt en daardoor onze levenskwaliteit achteruit gaat.

Het thema van Wereld Nieren Dag 2021 is “Goed leven met nierziekte”. Hiermee tracht de Wereldgezondheidsorganisatie discussies op te wekken over de manier waarop nieraandoeningen nu worden behandeld. De behandeling is voornamelijk erop gericht de levensduur van de patiënt te verlengen door de nierfunctie te behouden en te herstellen. Indien nodig de nieren te vervangen en door verlichting te bieden. Echter, de organisatie World Kidney Day heeft geconstateerd dat deze aanpak mogelijkerwijs ongeschikt is, omdat deze de prioriteiten en waarden van de patiënt niet op een bevredigende manier weerspiegelt. Mensen met nieraandoeningen willen ondanks hun ziekte nog steeds goed leven, sociaal functioneren en het gevoel hebben dat zij controle hebben over hun gezondheid en leven. Omdat de patiënt binnen deze benadering weinig keuzevrijheid heeft en niet zinvol betrokken wordt, ervaren zij de behandeling als opgedrongen en buiten hun macht.

Het komt erop neer dat patiënten betrokken willen zijn bij hun behandeling, zodat zij het gevoel hebben dat hun symptomen effectief worden beheerd. Dit zorgt voor intrinsieke motivatie, wat bevorderend is voor hun actieve deelname aan de behandeling om te komen tot gewenste klinische resultaten.

Hoe herken je aan jouw lichaam dat de nieren niet goed functioneren?

Nieren die licht beschadigd zijn, hebben het vermogen om zich aan te passen. Weliswaar gaan deze harder werken, omdat het deel van de nierfunctie dat is weggevallen opgevangen moet worden. Maar zonder behandeling zal de schade erger worden todat de nieren hun werk niet meer goed kunnen doen. Dan pas ontstaan de klachten. Symptomen die kunnen wijzen op nierschade lijken vaak op alledaagse klachten. Daarom merken velen helaas te laat dat hun nieren flink achteruit zijn gegaan.

Symptomen

Er bestaan verschillende symptomen en klachten die kunnen wijzen op nierschade. Mogelijke symptomen zijn:

Niet iedereen krijgt alle symptomen of klachten. Dit hangt af van de oorzaak en verschilt per persoon.

 

Bronvermelding

www.nierstichting.nl (10 mrt 2021)
www.worldkidneyday.org (10 mrt 2021)