Wereld gezondheidsdagen

 • Samen optreden om obesitas te bestrijden
  Bijgewerkte datum: 06-04-2021
  De World Obesity Federation (Wereld Obesitas Federatie) constateert dat de obesitas-epidemie, die de afgelopen 40 jaar is opgedoken, een duidelijke weerspiegeling is van ...
  Lees meer
 • Veel geboorteafwijkingen, één stem
  Bijgewerkte datum: 03-03-2021
  Vanaf 2015 wordt er jaarlijks op 3 maart aandacht besteedt aan het onderwerp “geboorteafwijkingen”. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie was het benoemen van 3 maart ...
  Lees meer
 • Betere overlevingskansen bij Kinderkanker
  Bijgewerkte datum: 02-03-2021
  Internationale Kinderkankerdag wordt op 15 februari jaarlijks gevierd met als doel het bewustzijn te vergroten en steun te betuigen aan kinderen en jongeren met kanker, o ...
  Lees meer
 • De invloed van COVID-19 op kankerbestrijding
  Bijgewerkte datum: 04-02-2021
  COVID ‐ 19 heeft wereldwijd voor enorme uitdagingen gezorgd voor kankerprofessionals, patiënten en kankermaatschappijen. In 2020 werd door Union for International Cancer ...
  Lees meer
 • Lepra: Eén van de vergeten ziektes?
  Bijgewerkte datum: 01-02-2021
  Op 'Wereld Lepra Dag' (World Leprosy Day) wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld. In inmiddels meer dan 100 landen, waa ...
  Lees meer
 • Gezondheid en bescherming van een ieder
  Bijgewerkte datum: 25-01-2021
  Om een ​​einde te maken aan deze crisis en een veiligere en tevens een gezondere toekomst op te bouwen, moeten we nu investeren in gezondheidssystemen die ons allemaal be ...
  Lees meer
 • Internationale Dag voor Mensen met een Beperking
  Bijgewerkte datum: 02-12-2020
  Internationale Dag voor Mensen met een Beperking wordt elk jaar herdacht op 3 december als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen m ...
  Lees meer
 • Wereld AIDS Dag
  Bijgewerkte datum: 02-12-2020
  Jaarlijks herdenken we op 1 december Wereld AIDS Dag. Deze dag geeft ons de kans om degenen die betrokken zijn bij de strijd tegen HIV te ondersteunen en om het begrip va ...
  Lees meer